homeride 26 & 27 juni 2021
kinderfonds

Log in

Team: Nog even geheim

Team rijdt voor: 
Ronald McDonald Huis Sophia Rotterdam

Nog even geheim, volgende week vrijdag hebben we een presentatie binnen het bedrijf waarna we e.e.a. definitief maken. Dan zullen we dit ook verder uitwerken

Teamleden