homeride 25 & 26 juni 2022
Kinderhilfe

Log in

Spendenstand 272.982 Euro!
Teams: 33
Homerider: 369

Team: #wijzijntalentstad2

Das Team fährt für: 
Ronald McDonald Huis Zwolle

Wij willen graag een bijdrage leveren aan het fantastische en zo belangrijke initiatief. Wij gunnen iedere ouder met een ziek kind dit warme bad, dat het leed een beetje kan verzachten.